Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

מודיעין על היער

קומפלקס המגורים, "על היער" בעיר מודיעין נמצא על דופן ואדי ענבה התוחם את שכונת אבני חן (קייזר) מדרום בעיר מודיעין.
קומפלקס המגורים מתוכנן כשלושה מקבצים הבנויים סביב רצף חצרות פנימיות הגולשות במדרון ונופות לנוף. המקבצים פרוסים לכל אורכו של הרחוב. למרות שהצפיפות המוגדרת היא כשל בניה רוויה, הדירות תוכננו כמקבצים של בתים פרטיים כך שלכל בית יש כניסה נפרדת דרך מבואה חיצונית ומהווה כעין בית פרטי לחלוטין.
הבניה מדורגת באופן בו כל גג של בית מהווה את המרפסת של בית שמעליו. כך כל בית זכה למרפסת גדולה מאד הצופה אל הנוף.

 

מקום: מודיעין
ייעוד: מגורים
היקף: 42 יח"ד
שלב: הושלם 2007
מזמין: מכלוף בכור ובניו