Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע

מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע ממוקם על הדופן המערבית של הכיכר המרכזית בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. דופן זו גובלת ברחובות העיר הסובבים ומהווה נקודת חיבור בין עולם האקדמיה בו פותחת האוניברסיטה את עולם המדע בפני דור מדעני העתיד.
תכנון המבנה נעשה לאחר זכייה בתחרות אדריכלית שערכה קרן רש"י בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון לתכנון המבנה, בניית המבנה הסתיימה בשנת 2017.
צורת המבנה, החללים ואופי חומרי הבניה, שואבים את השראתם מנופי הנגב – תוואי מחורץ של נחלים, מצוקי סלע, בורות מים, גבעות חוליות, אור בוהק אל מול מפלט מוצל. המבנה כולל תיבת בטון מרחפת מעל חצר פנימית דו קומתית המשלבת בין תצפית של הכיכר המרכזית לכיוון העיר, אזור התכנסות מרכזי של המבנה וטיילת פתוחה החוצה את המבנה. חצר זו פתוחה לשמיים בפתח צר המסנן את האור הבוהק החודר דרך קירות הבטון הסובבים. חומרי הגמר של המבנה משלבים בין שתי טקסטורות של בטון, חלק וגס ומדמים מבני סלע אופייניים לאזור.

צילום: מיקלה ברסטו