Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

אוריין; מרכז לוגיסטי 01

המבנה הלוגיסטי של חברת אוריין בלב הארץ הוא אחד ממבני הלוגיסטיקה הראשונים שנבנו בדור המתקדם והחדשני של מבני הלוגיסטיקה בארץ. המבנה בן כ- 27,000 מ"ר תוכנן כקובייה מרכזית לבנה בעלת נפח גדול המוארת בפסי לד אדומים כדוגמת הלוגו של אוריין וצבע משאיות ההפצה של החברה. חלק האחסנה המרכזי תוכנן כך שהוא פונה לכביש 5 עם חזית באורך של למעלה מ-220 מ' אורך הכוללת את כל פתחי ההפצה המפגינה את עוצמתו של החברה והבניין.
תכנון המבנה מאפשר אחסון מגוון רחב של מוצרים החל מפריטים קטנים המיועדים לליקוט ידני וכלה בפריטים גדולים בעלי נפח האחסון גדול מאד. לצורך כך תוכננו במבנה מעליות משא גדולות מאד אשר מסוגלות לשנע את המוצרים במהירות ויעילות ומסועים ממוחשבים המייעלים את הליך הקליטה, האחסנה והשילוח של מגוון המוצרים הרב.

צילום: מיקלה ברסטו