Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

סטודיו למשחק ניסן נתיב

הסניף התל אביבי של סטודיו למשחק ניסן נתיב ממוקם בלב יפו, במתחם הסמטאות הסמוכות לשוק הפשפשים במבנה משולב ברקמה הסובבת היוצר דופן לשלושה רחובות.
המבנה שואב השראה מבתי תיאטרון בערים כלונדון ופריז בהם התיאטרון הוא חלק מנשמת העיר. הכניסה למבנה והמבואה מחוברות ישירות לרחוב תוך מחיקת הגבולות הפורמאליים. במרכז מבואת הכניסה ממוקם גרם המדרגות המרכזי והתיאטרלי לקומות המבנה ולחדרי הלימוד והסטודיו בחלל המדרגות משתלשל גוף תאורה החוצה את הקומות ומעניק תחושה דרמטית לחלל. במבואת הכניסה נמצא האולם המרכזי הכולל במה, חדרי שחקנים וכ-250 מושבים לקהל. אולם זה משמש ללימוד ולהצגות פתוחות לציבור הרחב ע"י תלמידי הסטודיו. מרפסת הגג המשמשת להתכנסויות ואירועים מקורה ע"י גג קליל המדמה כנפי צפור קלילות המבטאות את עולם התיאטרון המרחף מעל מציאות חיינו.

צילום: מיקלה ברסטו

 

בית הספר למשחק ניסן נתיב
מיקום: תל אביב, יפו
היקף: 3,000 מ"ר
שלב: הושלם 2015
מזמין: החברה למוסדות חינוך תל אביב