Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

רוטשילד 113-115

הבניין ברחוב רוטשילד 12 הוא בניין לשימור בסגנון הבאהואס והיה אחד מבנייני השימור הראשונים בעיר שנבנתה להם תוספת בניה שהכפילה את גודלו של הבניין. במקור כלל הבניין 3 קומות מגורים ולאחר הבניה והשיפוץ הוא כולל 6 קומות מעל קומת קרקע הנמוכה מהרחוב.
הבניין מכיל 34 דירות. בקומות החדשות כל דירה תוכננה באופן מיוחד ולמרות מראהו האחיד של הבניין כלפי חוץ כל דירה מהדירות החדשות שונה אחת מהשנייה.
הליך התכנון עקב אחר תרגילי התכנון שהיו נהוגים בבית הספר של הבאהואס וכללו פרוק והרכבה של "הקוביות" הבסיסיות המרכיבות את הבניין.
הבניין שימש כסמל לתערוכות הבאהואס הבינלואמית שהתקיימה בתל אביב בסוף שנות ה- 90.

מקום: תל אביב
ייעוד: מגורים (שימור)
היקף: 34 יח"ד
שלב: הושלם 2003
מזמין: באוהאוס